ЕЦТП с нова доброволческа акция за почистване на крайпътна зона

(Снимки ЕЦТП)
28 октомври 2023 г.

Както обещахме след първата ни доброволческа акция за почистване на крайпътна зона (https://euctp.com/news_view.html?uppyID=126), осъществихме нова такава, като сега обектът бе пътят за Северния район на летище София. 
Решихме отново да покажем ангажираност по този често пренебрегван проблем и да напомним, че всъщност той може да се превърне в причина за настъпване на пътнотранспортно произшествие. А именно - наличието на намалена видимост заради непочистена растителност, както и замърсяване с различни по вид битови и строителни отпадъци.

 

 

Сред мотивите ни да направим акция точно в този район бе и фактът, че от години летище София и Столична община спорят чия отговорност е почистването там. А реалната ситуация показваше, че отсечката е запусната и нелицеприятна, което ни мотивира да се заемем доброволно и да променим това.
Затова членове на ЕЦТП със съдействието на EGO Power Plus почистиха сухите треви, подрязаха храсти и събраха и изхвърлиха битови отпадъци от района, който вече изглежда различно.

 

   

    

Сред мотивите ни да направим акция точно в този район бе и фактът, че от години летище София и Столична община спорят чия отговорност е почистването там. А реалната ситуация показваше, че отсечката е запусната и нелицеприятна, което ни мотивира да се заемем доброволно и да променим това.
Затова членове на ЕЦТП със съдействието на EGO Power Plus почистиха сухите треви, подрязаха храсти и събраха и изхвърлиха битови отпадъци от района, който вече изглежда различно.